På Svenska  In English

eutanasia kuolinapu armokuolema arvokas kuolema hoitotahto hoitotestamentti potilaan oikeudet
EXITUS ry on aatteellinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys. Päätavoitteenamme on myötävaikuttaa siihen, että Suomeen saadaan aktiivisen eutanasia salliva laki. Ihmisellä olisi siten oikeus saada lääkinnällistä kuolinapua, kun parantavaa hoitoa ei enää ole ja kun sairauden ennuste on lääketieteellisesti arvioiden toivoton ja inhimillisesti katsoen kestämätön. EXITUS korostaa sitä, että kuolinavun on aina oltava vapaaehtoinen valinta ja että sen on perustuttava henkisesti terveen ihmisen omaan harkittuun pyyntöön.

Yhdistys haluaa jakaa asiallista tietoa niin eutanasiasta kuin potilaan oikeuksista ja hoitotahdon (hoitotestamentin) tärkeydestä. Exitus ry on Suomen Potilasliiton ja World Federation For Right To Die Soceties:n jäsen.

DIGNITAS-KLINIKKA
Sveitsin Dignitas-yhdistyksen perusti vuonna 1998 lakimies Ludwig A. Minelli tarkoituksena turvata jäsenilleen inhimillinen elämä ja inhimillinen kuolema. Dignitas-yhdistyksen jäseniksi ja sitä myöten klinikan palvelujen saajaksi voivat päästä myös muiden maiden kansalaiset.
• Lue lisää...

Huom. Exitus ry ei toimi välittäjänä potilaan hakeutumisprosessissa Dignitas-klinkalle, emmekä muutoinkaan ole yhteistyössä klinikan ja Dignitas-yhdistyksen kanssa. Tämän artikkelin tarkoitusena on vain kertoa yhdestä konkreettisesta mahdollisuudesta.